آدرس

شیراز، منطقه 6، محله دوستان، معالی آباد، ساختمان اوتانا 1، طبقه اول

تلفن

09171071989

email

azarakhshtec@gmail.com